Pomiary elektryczne

Profesjonalne pomiary elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodnej pracy instalacji elektrycznej. Jeśli szukają Państwo specjalistów w zakresie kontroli instalacji, to jesteśmy dobrym wyborem. Mamy bardzo ciekawe portfolio prac pomiarowych, bywamy w ciekawych miejscach, uwielbiamy też typowe instalacje. Nasza kadra, jak i kilka nowoczesnych urządzeń pomiarowych, którymi dysponujemy oraz świetne, przejrzyste, konkretne protokoły z wykonania badań, to najlepsza gwarancja doskonałej realizacji prac kontrolno – pomiarowych.

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:

  • Pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • Pomiary rezystancji izolacji,
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD),
  • Pomiary rezystancji uziemień,
  • Pomiary instalacji odgromowych.

Ponadto wykonujemy:
Testy zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego (wył. p.poż.).
Pomiary natężenia oświetlenia.
Pomagamy inwestorom oszacować i następnie zmniejszyć asymetrię obciążenia faz.

Wystawiamy opinie o sprawności technicznej instalacji dla:

  • zarządców nieruchomości (np.: galerie handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, etc.);
  • organów administracji publicznej (Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, urzędy gminne);
  • dla innych instytucji – honorują nas banki (jako zakończenie pewnego etapu budowy inwestycji), ubezpieczalnie

Rozumiemy, jak ważna jest precyzja i rzetelność wykonywanych prac pomiarowych, jak istotna jest rola oględzin.
W ramach ustalonej kwoty zawsze dokonujemy konserwacji oraz jesteśmy przygotowani by usunąć drobne usterki.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości – wykonujemy prace naprawcze (wymiana niesprawnej aparatury modułowej, połamanych gniazd, etc.), by przywrócić instalacji pełną sprawność i wystawić protokoły pokontrolne potwierdzających ten fakt.

Usługi pomiarowe i inne realizujemy na terenie Wrocławia i całego woj. dolnośląskiego. Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do działu Cennik pomiarów elektrycznych i kontaktu.